Đối với bất cứ doanh nghiệp nào dù hoạt động trên lĩnh vực nào thì yếu tố then chốt nhất đó chính là xúc tiến thương mại.. Sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, doanh nghiệp có thể tạo ra, cơ hội và thị trường vẫn luôn tồ tại, nhưng điều đó không có nghĩa là doanh nghiệp có thể bán được các sản phẩm hang hóa dịch vụ của mình.

Xúc tiến thương mại nhằm mục đích thúc đẩy, tạo ra cơ hội mua bán hang hóa dịch vụ, hổ trợ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trở nên hiệu quả hơn.

Thiên Vương hiểu rỏ điều đó và sẳn sang tư vấn cho bạn các hình thức xúc tiến thương mại phù hợp và mang lại hiểu quả cao nhất cho doanh nghiệp của bạn.

– Hoạt động khuyến mãi: Chúng tôi tư vấn cho bạn hoạt động khuyến mãi thích hợp với tình hình tài chính của doanh nghiệp, sản phẩm của doanh nghiêp, loại hình khuyến mãi tốt nhất có thể áp dụng, đặc biệt chúng tôi đưa ra những ý tưởng sáng tạo cho chương trình khuyến mãi, dựa trên những thu thập đánh giá ngay tại thị trường mục tiêu của doanh nghiệp về khách hàng, thị hiếu, đối thủ cạnh tranh,… Nhằm mang lại cho doanh nghiệp chương trình khuyến mãi tốt nhất và có hiệu quả cao nhất. Với phương châm Khác biệt, sang tạo mang lại giá trị tốt nhất cho khách hàng.

– Quảng cáo: Xác định đặc trưng của doanh nghiệp, đưa ra gợi ý về bộ nhận dạng thương hiệu cho doanh nghiệp của bạn, các phương tiện thực hiện chiến dịch quảng cáo của bạn.

Chúng tôi tư vấn và cam kết cùng bạn xây dựng một chiến dịch quảng cáo tốt nhất với độ phủ và ấn tượng sâu sắc nhất cho khách hàng của doanh nghiệp các bạn, với mức chi phí thấp nhất và hiệu quả mang lại cao nhất.

– Hỗ trợ trưng bày giới thiệu hàng hóa dịch vụ cho doanh nghiệp: Chúng tôi tư vấn các địa điểm thích hợp, không gian, cách trang trí tốt nhất cho không gian trưng bày của doanh nghiệp. Với tiêu chí khác biệt và sáng tạo, bạn sẽ có một không gian trưng bày phù hợp và hiệu quả.

– Hổ trợ các thủ tục cũng như đưa ra gợi ý về các kênh hội chợ triển lãm để doanh nghiệp tham gia quảng bá thương hiệu.